---  August 2016  ---

Black & White

Award Award

Pixoto Members voted Tigor Lubis’s image as Top 20% in the Black & White category for the August 2016.

Pixoto Members voted Tigor Lubis's image as Top 20% in the Black & White category for the August 2016. View Image

Untitled

Black & White photo by Tigor Lubis

3264 X 4928