---  July 2016  ---

Black & White

Award Award

Pixoto Members voted Tigor Lubis’s image as Top 20% in the Black & White category for the July 2016.

Pixoto Members voted Tigor Lubis's image as Top 20% in the Black & White category for the July 2016. View Image

Goes down.......

Black & White photo by Tigor Lubis

1101 X 677